Άδειες κυνηγετικών όπλων: Παράταση ισχύος για έναν χρόνο από τη λήξη τους εντός 2020

Άδειες κυνηγετικών όπλων: Παράταση ισχύος για έναν χρόνο από τη λήξη τους εντός 2020

Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος στις άδειες κυνηγετικών όπλων

που λήγουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ανακοίνωσε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, έδωσε παράταση για ένα έτος από την ημερομηνία λήξης τους.