''Μπαράζ'' ελέγχων για τη μάυρη εργασία-Υποχρεωτική 12μηνη πρόσληψη

''Μπαράζ'' ελέγχων για τη μάυρη εργασία-Υποχρεωτική 12μηνη πρόσληψη

Τη μείωση του προστίμου για την αδήλωτη εργασία από 10.550 ευρώ σε 3.500 ευρώ, με παράλληλη όμως υποχρέωση 12μηνης πρόσληψης του ατόμου που θα διαπιστωθεί από τους ελέγχους

ότι απασχολείται ανασφάλιστος, προωθεί το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Σήμερα, το πραγματικό ποσοστό «μαύρης» εργασίας είναι πάνω από 20% επί του συνόλου της απασχόλησης  και το ισχύον πρόστιμο φτάνει στο 18πλάσιο του κατώτατου μισθού, δηλαδή στα 10.550 ευρώ. Βέβαια, εκτιμάται ότι μόλις το 18%-20% των προστίμων αυτών εισπράττεται.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή,  η συγκεκριμενη  πρόταση συνοδεύεται με την πρόβλεψη για υποχρεωτική 12μηνη πρόσληψη του ατόμου που διαπιστώνεται ότι απασχολείται ανασφάλιστο, προκειμένου περίπου 3.500 ευρώ να διοχετευθούν στο ΙΚΑ ως ασφαλιστικές εισφορές και άλλα 3.500 ευρώ στο Δημόσιο ως φόροι. 

Παράλληλα, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των προστίμων ανάλογα με τον παραβάτη. Βασική αρχή θα είναι «ίση μεταχείριση για όμοιες περιπτώσεις», όμως στελέχη του υπουργείου Εργασίας δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εάν κάποιος διαπιστωθεί ότι παρανομεί για πρώτη φορά, το πρόστιμο να μην καταβάλλεται, εφόσον βεβαίως τηρηθεί η δέσμευση για υποχρεωτική πρόσληψη.

Στην περίπτωση, όμως, που κάποιος διαπιστώνεται ότι παρανομεί κατ’ επανάληψη, το πρόστιμο θα είναι σημαντικά αυξημένο.