Πώς θα λειτουργούν την νέα σχολική χρονιά τα ολοήμερα σχολεία

Πώς θα λειτουργούν την νέα σχολική χρονιά τα ολοήμερα σχολεία

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1324 τΒ 11-5-2016) η υπουργική απόφαση για το ωρολόγιο πρόγραμμα του ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου που θα ισχύσει από το επόμενο σχολικό έτος.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
08.00 - 08.10 10' Υποδοχή μαθητών
08.10 - 09:40 90' 1η διδακτική περίοδος
09:40 - 10:00 20' Διάλειμμα
10:00 - 11:30 90' 2η διδακτική περίοδος
11:30 - 11:45 15' Διάλειμμα
11:45 - 12:25 40' 5η διδακτική ώρα
12:25 - 12:35 10' Διάλειμμα
12.35 - 13:15 40' 6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13:15 - 13:20 5' Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13:20 - 14:00 40' 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος (Σίτιση)
14:00 - 14:15 15' Διάλειμμα
14:15 - 15:00 45' 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος (μελέτη - προετοιμασία)
15:00 - 15.15 15' Διάλειμμα
15.15 - 16:00 45' 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος (επιλονή διδακτικού αντικειμένου ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Ανωνή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για 2 ώρες στις Γ' και Δ' τάξεις και για 1 ώρα στις Ε' και ΣΤ' τάξεις.

 • Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για 9 ώρες στις Α' και Β' τάξεις, 8 στις Γ' και Δ' και για 7 ώρες στις Ε' και ΣΤ' τάξεις.
 • Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για 5 ώρες στις Α' και Β' τάξεις και για 4 ώρες στις Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεις.
 • Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για 2 ώρες στις Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεις.
 • Η Μελέτη Περιβάλλοντος διδάσκεται για 4 ώρες στις Α' και Β' τάξεις και για 2 ώρες στις Γ' και Δ' τάξεις.
 • Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε' και ΣΤ' τάξεις.
 • Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για 3 ώρες στις Ε' και ΣΤ' τάξεις.
 • Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για 1 ώρα στις Ε' και ΣΤ' τάξεις.
 • Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για 3 ώρες στις Α', Β', Γ' και Δ' τάξεις και για 2 ώρες στις Ε' και ΣΤ' τάξεις.
 • Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για 1 ώρα στις Α' και Β' τάξεις και για 3 ώρες στις υπόλοιπες τάξεις.
 • Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε' και ΣΤ' τάξεις.
 • Το μάθημα των Τεχνολογιών και Πληροφορίας Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διδάσκεται για 1 ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.
 • Η Ευέλικτη Ζώνη διδάσκεται για 3 ώρες στις τάξεις Α' και Β' και για 2 ώρες στις τάξεις Γ' και Δ'.
 • Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου δεν προβλέπεται ορισμός ενός εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου ολοήμερου, αλλά ορίζεται ανά ημέρα ο εκπαιδευτικός που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των ειδικοτήτων καθώς και στον/στην διευθυντή/διευθύντρια του σχολείου.
 • in.gr