Ανατροπές στην on line αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων

Την αλλαγή συμπεριφοράς των Ελλήνων on line αγοραστών παράλληλα με τη χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής την τέταρτη εβδομάδα των capital controls επισημαίνουν οι αναλυτές του Eltrun, με βάση τα πρόσφατα στοιχεία αντίστοιχης έρευνας του.


Αναλυτικά ενώ συνήθως το 73% των Ελλήνων on line αγοραστών κάνουν συχνά αγορές μέσω του Διαδικτύου, μόνο το 45% πραγματοποίησε on line αγορές κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εβδομάδων των capital controls. Παράλληλα άλλαξε ουσιαστικά ο τρόπος πληρωμής για τις on line αγορές. Ισχυροποιήθηκε δυναμικά η χρήση της χρεωστικής κάρτας ενώ η χρήση της αντικαταβολής μειώθηκε δραστικά από το 38% στο 10%, όπως και του Paypal από το 40% στο 4%.
Επίσης το Eltrun κατέγραψε σημαντική αύξηση των συναλλαγών ηλεκτρονικής τραπεζικής. Υπάρχει ουσιαστική αύξηση στις υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων (73%), ενημέρωση υπολοίπου (70%), πληρωμή λογαριασμών (60%), και πληρωμή οφειλών προς το δημόσιο (32%). Το 55% των χρηστών ηλεκτρονικής τραπεζικής αξιοποίησε τα ψηφιακά μέσα για να αντιμετωπίσει την έλλειψη μετρητών και το 39% για να μειώσει το υπόλοιπο των λογαριασμών του λόγω φόβου κουρέματος καταθέσεων.
Δυστυχώς όμως η πίεση των capital control έπληξε τη διάθεση για αγορές, μιας και το 32% των καταναλωτών ακύρωση μια on line αγορά, το 40% αντιμετώπισε προβλήματα με αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα του εξωτερικού λόγω μη αποδοχής καρτών.
Όπως τονίζει ο διευθυντής του εργαστηρίου Eltrun κ. Γιώργος Δουκίδης, η τραπεζική αργία αναβάθμισε το διαδίκτυο ως βασικό κανάλι εκτέλεσης των περιορισμένων τραπεζικών συναλλαγών από ιδιώτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις. Τόσο η ηλεκτρονική τραπεζική όσο και η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλέον πλήρως για την άμεση απόδοση του ΦΠΑ και γενικότερα την πάταξη της φοροδιαφυγής.

naftemporiki.gr