Μια και μοναδική κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά

Με κλήρωση θα πραγματοποιείται η εισαγωγή στα 55 Πειραματικά Σχολεία όπως δήλωσε ο υπουργός Παιδείας. Μάλιστα η κλήρωση θα αφορά μόνο την εισαγωγική τάξη και η σχολική πορεία των μαθητών και μαθητριών από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο των σχολείων αυτών θα υπόκειται μόνο στους σχολικούς κανόνες.

Δεν θα υπάρχουν δηλαδή επιπλέον κληρώσεις από βαθμίδα σε βαθμίδα.

Με λίγα λόγια οι μαθητές θα προάγονται από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο με βάση τις σχολικές τους επιδόσεις, όπως συμβαίνει και στα άλλα σχολεία και δεν θα πραγματοποιείται κλήρωση για το ποιοι θα συνεχίσουν για παράδειγμα από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.

Διαδικασίες κλήρωσης μαθητών και μαθητριών σε κάθε σχολική βαθμίδα θα γίνονται μόνο για τυχόν συμπληρωματικές θέσεις, οι οποίες θα καθορίζονται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου.

Την κατά σχολείο εφαρμογή των διαδικασιών κλήρωσης θα έχει το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο σε άμεση συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου, το σύλλογο διδασκόντων και τον σύλλογο γονέων & κηδεμόνων ενώ θα πραγματοποιείται υπό όρους απόλυτης διαφάνειας.

Άλλες οι διαδικασίες για τα 5 Ιστορικά Πρότυπα

Το υπουργείο Παιδείας διαχώρισε τα Ιστορικά Πρότυπα από τα Πειραματικά Σχολεία που θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν με τους δικούς τους, ιστορικά αιτιολογημένους, κανόνες συμπληρωματικά στο εκπαιδευτικό σύστημα ως η βέλτιστη εκδοχή του.

Τα Ιστορικά Πρότυπα Σχολεία είναι:
η Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά (έτος λειτουργίας 1847),
η Βαρβάκειος Σχολής (1860),
η Ζωσιμαία Σχολή των Ιωαννίνων (1833),
η Ευαγγελική Σχολή Νέας Σμύρνης (1934/1972)
το Γυμνάσιο Αριστούχων Αναβρύτων (1946)
Για τα σχολεία αυτά η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων θα καθορίσει άμεσα σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων, τον σύλλογο αποφοίτων, τον σύλλογο γονέων & κηδεμόνων τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των μαθητών και μαθητριών τους για την προσεχή σχολική χρονιά. Την κατά σχολείο εφαρμογή των διαδικασιών επιλογής θα έχει το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης του σχολείου και υπό όρους απόλυτης διαφάνειας.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των μαθητών και μαθητριών θα αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη και μόνο, ενώ η σχολική πορεία των μαθητών και μαθητριών από το Γυμνάσιο στο Λύκειο των σχολείων αυτών θα υπόκειται μόνο στις σχολικές εξετάσεις. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή επιπλέον διαδικασίες επιλογής από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.

Όπως λοιπόν και στα Πειραματικά δεν θα απαιτούνται επιπρόσθετες διαδικασίες. Δηλαδή αν κάποιος μαθητής εισαχθεί με εξετάσεις στο Πρότυπο Γυμνάσιο θα συνεχίσει την πορεία του μέχρι την αποφοίτησή του στο εν λόγω σχολείο χωρίς να κληθεί να δώσει επιπρόσθετες εξετάσεις από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.

Διαδικασίες επιλογής μαθητών και μαθητριών για το Λύκειο θα γίνονται μόνο για τυχόν συμπληρωματικές θέσεις, οι οποίες θα καθορίζονται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου.

Χρόνος ρυθμίσεων

Όλες οι απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Πειραματικών και Προτύπων σχολείων θα προωθηθούν στο πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον προβλεπόμενο για τις κληρώσεις στα Πειραματικά και τις διαδικασίες επιλογής στα Πρότυπα χρόνο.

Ο υπουργός Παιδείας με τα γενικότερα σχόλια τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα θέλησε να κατευνάσει τις αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί αφού τα Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία είναι μόλις 60 και σε αυτά φοιτούν 12.000 μαθητές όταν το σύνολο των σχολείων είναι 12.734 και οι μαθητές 1.387.000.

Πολλά από τα σχολεία της χώρας βρίσκονται σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης παρά τις ηρωικές προσπάθειες και την αυταπάρνηση των περισσοτέρων δασκάλων και καθηγητών. Με ελλείψεις στο διδακτικό προσωπικό, χωρίς επαρκή θέρμανση, με πεινασμένα παιδιά. Αποτελεί πολιτική επιλογή του Υπουργείου να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των αντίστοιχων προβλημάτων.

Το σχολείο στο οποίο αποσκοπεί το υπουργείο είναι το σχολείο όπου οι δάσκαλοι ασκούν το λειτούργημα τους σε συνθήκες ασφάλειας και δημιουργικότητας, το σχολείο όπου τα παιδιά (κάθε ηλικίας) χαίρονται την ηλικία τους ενόσω μαθαίνουν και ενόσω συνεργάζονται για να μαθαίνουν, το σχολείο όπου ο καλός βαθμός είναι επιστέγασμα της προσπάθειας και του μόχθου και όχι αυτοσκοπός.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας είναι πολλά και εξαιρετικά σύνθετα. Απαιτούν ήρεμο περιβάλλον, νηφάλια αντιμετώπιση και σε βάθος μελέτη σε συνάρτηση με την αξιοποίηση εμπειριών άλλων χωρών.

Πηγή: newsbeast.gr