Εξεταστική σε όλα τα μαθήματα για τους επί πτυχίω φοιτητές

Τροπολογία αναμένεται να κατατεθεί για την εξεταστική του Φεβρουαρίου με την οποία θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές που έχουν περατώσει τις σπουδές τους να εξεταστούν σε μαθήματα των προηγουμένων ετών ανεξαρτήτως εξαμήνου.Το δικαίωμα αυτό είχε δοθεί το 2013 και το 2014 με τα άρθρα 34 παρ.17 του ν.4115/2013 και με το άρθρο 6 παρ.9 του ν.4218/2013 αντίστοιχα. Με το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο η δυνατότητα αυτή δόθηκε μόνο για τις εξεταστικές Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2014 γι αυτό άλλωστε κατατέθηκε και σχετική ερώτηση στη Βουλή για το αν προτίθεται ο υπουργός Παιδείας να δοθεί η δυνατότητα και για την εξεταστική του Φεβρουαρίου του 2015.

Το θέμα της εξεταστικής συζητήθηκε στην 77η Σύνοδο των Πρυτάνεων - Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των ελληνικών Πανεπιστημίων. Άλλα θέματα ήταν η εξωστρέφεια και διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο προϋπολογισμός και εξορθολογισμός των δαπανών καθώς και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας.

Σε αυτές, εκτός της εξεταστικής του Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά αρμοδιοτήτων ως προς το θέμα της έγκρισης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και της ίδρυσης εργαστηρίων.

Στη Σύνοδο συζητήθηκε και το θέμα των διαθεσιμοτήτων για το οποίο ο υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα αναφέροντας ότι περιμένει την υπογραφή από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ως αποδοχή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της απόφασης του Ιουνίου.Τέλος, για το θέμα των διαθεσιμοτήτων, είπαμε πως δεν έχει αλλάξει τίποτα. Περιμενουμε την υπογραφή από το Υπουργείο Διοικ. Μεταρρύθμισης ως αποδοχή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της απόφασης του Ιουνίου.

newsbeast.gr