Πρωτοετείς Φοιτητές-Δικαιολογητικά Εγγραφής

Σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο ορίστηκε προθεσμία εγγραφής των εισαχθέντων στα Πανεπιστήμια

, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ (ΟΜΑ,Α Β΄), καθώς και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι), και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑ,Α Α΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι και 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο και είναι τα εξής:

• Αίτηση για εγγραφή.

• Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

• Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών.

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία.