Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου, 2022
ΑρχικήΚοινωνίαΟικονομίαΠοιοι απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να καταβάλλουν  τέλη κυκλοφορίας συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών ΙΧ.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 41 του σχεδίου  νόμου του υπουργείου Υγείας που φέρνει τον τίτλο «Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, Ιατρική Εκπαίδευση, Μισθολογικές Ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Λοιπές Διατάξεις Αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας », απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα οχήματα που ανήκουν κατά κυριότητα στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και Περιφερειακά Ιατρεία κ.ά.)

Η προτεινόμενη διάταξη

«Η περ. στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2367/1953 (Α’ 82), περί απαλλαγών από τα τέλη κυκλοφορίας, τροποποιείται, ώστε να απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς, και τα απαριθμούμενα οχήματα που ανήκουν κατά κυριότητα στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, και η περ. στ’ διαμορφώνεται ως εξής: «στ. Τα εις τον Ελληνικόν Ερυθρόν Σταυρόν, τους σταθμούς πρώτων βοηθειών, τα δημοτικά ή Κοινοτικά Νοσοκομεία, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα κοινής ωφελείας, καθώς και τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών ανήκοντα κατά κυριότητα ασθενοφόρα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα κινητών ιατρείων και χειρουργείων εκστρατείας και  φορτηγά αυτοκίνητα, εφ’ όσον εις πάσας τας περιπτώσεις ταύτας χρησιμοποιούνται διά την μεταφοράν ασθενών, αδελφών νοσοκόμων ή υγειονομικού υλικού, ή ιματισμού, ειδών υποδήσεως, τροφίμων κλπ., προοριζομένων διά τας ανάγκας των Ιδρυμάτων ή προς ενίσχυσιν απόρων τάξεων του πληθυσμού» σημειώνεται στο άρθρο  41 με τίτλο “Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν κατά κυριότητα στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 2367/1953”

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο εδώ

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook και στο Twitter

 Διαβάστε Ακόμα