Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, 2023
ΑρχικήΚοινωνίαΟικονομίαΜικρομεσαίες επιχειρήσεις: Έτσι θα κερδίσουν φορολογικό μπόνους έως και 100%

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Έτσι θα κερδίσουν φορολογικό μπόνους έως και 100%

Ακόμη ένα ισχυρό φορολογικό κίνητρο για επενδύσεις στην «πράσινη» οικονομία από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προωθεί η κυβέρνηση.

Στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας- το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή- ενσωματώθηκε διάταξη η οποία προβλέπει ότι από το 2023 θα εκπίπτουν έως και 100% από τα ακαθάριστα έσοδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι δαπάνες που αφορούν σε «πράσινη» οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ισχύς του κινήτρου είναι τριετής καθώς η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ισχύει για τα έτη 2023, 2024 και 2025, ενώ εφαρμόζεται και για τις αποσβέσεις.

Όπως ορίζει η σχετική διάταξη: οι δαπάνες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν σε «πράσινη» οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%.

Ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις νοούνται αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις όπως έχουν ορισθεί από τη νομοθεσία (ελληνική και ευρωπαϊκή), ενώ από το μέτρο εξαιρούνται οι επιχειρήσεις εκείνες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.

Η έκπτωση 100% έχει εφαρμογή και για τη δαπάνη απόσβεσης στοιχείων του ενεργητικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποκτώνται με σκοπό την ενίσχυση της «πράσινης» οικονομίας, ενέργειας και ψηφιοποίησης, εφόσον η επιχείρηση δεν εφαρμόζει προσαυξημένη έκπτωση της δαπάνης απόσβεσης.

Σε περίπτωση πώλησης του πάγιου στοιχείου για το οποίο εφαρμόστηκε το κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης της δαπάνης απόσβεσης, το κίνητρο αυτό παύει να παρέχεται, δίχως όμως να αίρεται η ήδη χορηγηθείσα προσαυξημένη έκπτωση.

Η υπερ-έκπτωση εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένες δαπάνες αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με τη λήψη ηλεκτρονικού τιμολογίου, από επιχειρήσεις που διαθέτουν συγκεκριμένους ΚΑΔ δραστηριότητας ή κωδικούς σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Νίκαιας (Nice Classification, NCL), προκειμένου για επιχειρήσεις αλλοδαπής.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), θα καθοριστεί η ενωσιακή νομική βάση χορήγησης της ενίσχυσης, η εξειδίκευση των δαπανών αυτών υπό μορφή ΚΑΔ των επιχειρήσεων που προμηθεύουν τα αγαθά ή παρέχουν τις υπηρεσίες, τα είδη των δαπανών αυτών, οι προϋποθέσεις συμβατότητας από άποψη κρατικών ενισχύσεων, οι διαδικασίες χορήγησης και ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης. Η απόφαση αυτή δύναται να επικαιροποιείται ετησίως ως προς τα είδη των δαπανών και ως προς κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Ακολουθήστε το seleo.gr στο Facebook και στο Twitter

 

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.Διαβάστε Ακόμα