Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΚοινωνίαΟικονομίαΚερδισμένοι και χαμένοι από τους νέους κανόνες στο ηλεκτρονικό εμπόριο - ΦΠΑ...

Κερδισμένοι και χαμένοι από τους νέους κανόνες στο ηλεκτρονικό εμπόριο – ΦΠΑ σε όλα τα αγαθά που εισάγονται

- Advertisement -

Διαφορετικό τοπίο από σήμερα στις on-line αγορές από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς υιοθετούνται νέοι κανόνες κυρίως στην φορολόγηση των λεγόμενων «μικροδεμάτων»: Με το νέο καθεστώς προκύπτουν κερδισμένοι και χαμένοι, καθώς για αγορές έως 22 ευρώ προκύπτουν επιβαρύνσεις, φθηνότερο όμως θα είναι το κόστος για «πακέτα» που θα αγοραστούν ηλεκτρονικά από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξία τους θα είναι μεταξύ 23 και 150 ευρώ.

Άλλα… κόστη από σήμερα στις παραγγελίες από το εξωτερικό μέσω διαδικτύου: Οι κανόνες αλλάζουν και όσοι συνήθιζαν να κάνουν on-line αγορές από τρίτες χώρες, ακόμη και για μικροπράγματα, καλό θα είναι να ξέρουν πως τα προϊόντα σε κάποιες περιπτώσεις θα τα παραλαμβάνουν… λίγο πιο ακριβά. Βεβαίως υπάρχουν και εκείνες οι αγορές που ελέω των αλλαγών θα είναι για τον τελικό καταναλωτή πιο φθηνές.

Οι «χαμένοι» από τις αλλαγές στις διαδικτυακές αγορές
Η μία μεγάλη ανατροπή έχει να κάνει με τα μικροδέματα που εισάγονται στη χώρα και έχουν αξία έως 22 ευρώ: Εφόσον, η παραγγελία τους γίνεται ηλεκτρονικά μέχρι και χθες απαλλάσσονταν από τον εγχώριο ΦΠΑ. Ωστόσο, από σήμερα , οι καταναλωτές θα επιβαρύνονται με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα μας (24% ή 13% ή 6%), αναλόγως του είδους του αγαθού. Ο λόγος για τις εισαγωγές δεμάτων αξίας έως 22 ευρώ, που φτάνουν στις χώρες της ΕΕ από την Κίνα -κυρίως- άλλες ασιατικές χώρες ή την αμερικανική ήπειρο και την Βρετανία.

Ποιοι «κερδίζουν» με το νέο καθεστώς
Το σκηνικό όμως είναι τελείως διαφορετικό στα πακέτα αξίας άνω των 22 .. και κάτι ευρώ και μέχρι 150 ευρώ: Σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμοζόταν κανονικά ΦΠΑ, υπήρχε όμως και τέλος εκτελωνισμού αξίας 15 ευρώ. Ο ΦΠΑ θα συνεχίσει μεν να επιβάλλεται σε «πακέτα» αξίας μεγαλύτερης των 22 και μέχρι τα 150 ευρώ, όμως καταργείται το τέλος εκτελωνισμού. Άρα, τα προϊόντα αυτής της αξίας θα είναι.. φθηνότερα σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Η επιβολή ΦΠΑ στα μικροδέματα σχετίζεται με τον χρόνο εισόδου τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο της ηλεκτρονικής παραγγελίας ή την έναρξη αποστολής από τον πωλητή. Συνεπώς, μεμονωμένοι εισαγωγείς ή ταχυδρομικές εταιρείες, που εισάγουν από 1.7.2021 μικροδέματα στη χώρα μας, ανεξαρτήτως ποσού, οφείλουν να τηρήσουν την προβλεπόμενη τελωνειακή διαδικασία και να καταβάλουν – κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του αγαθού- τον ΦΠΑ, που ισχύει.

Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές
Συνοπτικά, οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται από 01.07.2021 στον τομέα των εισαγωγών αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce):

καταργείται η απαλλαγή ΦΠΑ για εισαγωγές αγαθών αξίας έως του ποσού των 22ευρώ ώστε όλες οι εισαγωγές αγαθών να υπόκεινται σε φόρο προστιθεμένης αξίας,
καθιερώνονται δύο νέα, προαιρετικής εφαρμογής, καθεστώτα απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας, κατά την εισαγωγή αγαθών αξίας έως του ποσού των 150ευρώ :
ειδικό καθεστώς εισαγωγής (import one stop shop–IOSS), όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο πωλητής των αγαθών και oφόρος αποδίδεται στην μονοαπευθυντική θυρίδα (one-stopshop) και
ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και πληρωμή του ΦΠΑ (special arrangements), όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο παραλήπτης του δέματος και ο φόρος αποδίδεται για λογαριασμό των παραληπτών στις τελωνειακές αρχές από το πρόσωπο που προσκομίζει τα αγαθά στο τελωνείο (κατά κανόνα εταιρείες διεθνούς ταχυμεταφοράς και ο φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών – ΕΛΤΑ)
Aνεξαρτήτως των ως άνω ειδικών καθεστώτων απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας που θα επιλεγεί τηρούνται υποχρεωτικά τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και οι ιδιώτες-καταναλωτές επιβαρύνονται με το συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα μας – κανονικό ή μειωμένο- αναλόγως του είδους του αγαθού που αποτελεί αντικείμενο της διαδικτυακής αγοράς και εισαγωγής,
θεσπίζεται υποχρέωση υποβολής διασάφησης θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία για κάθε αποστολή (δέμα),
θεσπίζεται ένα νέο υπερ-απλουστευμένο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής (διασάφηση Η7) σε επίπεδο Ε.Ε το οποίο υλοποιήθηκε ως νέο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής (διασάφηση εισαγωγής e-commerce) στο Υποσύστημα Εισαγωγών του ICISnet,
παρέχεται ηδυνατότητα υποβολής του νέου τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής e-commerce και πριν την άφιξη των εμπορευμάτων για την επίσπευση της διαδικασίας εκτελωνισμού,
εφαρμόζονται κοινοί κανόνες και κοινές διαδικασίες για εταιρείες ταχυμεταφοράς και ΦΠΚΥ (τα ΕΛΤΑ Α.Ε βάσει νόμου),
καταργείται η διαλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου,
είναι εύλογο ότι οι διατάξεις της αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4092/20-12- 2016) ΚΥΑ «Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας» που έρχονται σε αντίθεση με τις νέες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για την εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων ΦΠΑ (είδος υποβαλλόμενων παραστατικών, όρια απαλλαγών, διαλογή παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου) παύουν να ισχύουν.

Ποια αντικείμενα εξαιρούνται του… τελωνείου
Εξαιρούνται της προσκόμισης στο τελωνείο και υποβολής διασάφησης τα κατωτέρω αντικείμενα τα οποία παραδίδονται άμεσα στους παραλήπτες:

κάρτες και επιστολές που περιέχουν αποκλειστικά προσωπικά μηνύματα.
επιστολές για τυφλούς.
έντυπα που δεν υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς και Φ.Π.Α.. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/2009 και του Ν.1684/87 πχ. διαφημιστικά έντυπα, κατάλογοι, τιμοκατάλογοι, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ.

Αγαθά για τα οποία υποβάλλεται διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από την 1η Ιουλίου 2021 και έπειτα, ανεξάρτητα από τον χρόνο άφιξης στην Ε.Ε., θα υπόκεινται σε ΦΠΑ κατά την εισαγωγή τους. Ο προμηθευτής ή η ηλεκτρονική διεπαφή (ως «οιονεί» προμηθευτής) δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το ειδικό καθεστώς εισαγωγής IOSS για να δηλώσουν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 2021. Ομοίως, η υπερ-απλουστευμένη διασάφηση εισαγωγής Η7 (τύπου D προάφιξης ή συνήθης τύπου Α) δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά την 1η Ιουλίου 2021 ανεξάρτητα από την ημερομηνία άφιξης των εμπορευμάτων.

Πηγή:enikonomia.gr

- Advertisement -

Ακολουθήστε το seleo.gr στο Facebook και στο Twitter

 

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Χορηγός Επικοινωνίας 

Διαβάστε Ακόμα