Δευτέρα, 29 Μαΐου, 2023
ΑρχικήΚοινωνίαΟικονομίαΕ.Ε.: Ρυθμίσεις – μαγνήτης νέων κεφαλαίων

Ε.Ε.: Ρυθμίσεις – μαγνήτης νέων κεφαλαίων

Σε δύο άξονες κινείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να οδηγήσει νέα κεφάλαια σε τράπεζες και Χρηματιστήριο.

Από τη μια βάζει φραγμό στις ακριβές προμήθειες των τραπεζών αλλά και των λοιπών παρόχων παντός είδους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν προστιθέμενη αξία. Kαι ως προστιθέμενη αξία η Ε.Ε. σαφώς αναφέρει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Από την άλλη με μια σειρά από μέτρα περιορίζει αισθητά το ενδεχόμενο παραπλάνησης των μικροεπενδυτών θέτοντας τους συμβούλους προ των ευθυνών τους.
Έτσι, η ακριβή διαμεσολάβηση σε επίπεδο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που και στη χώρα μας έγινε αντικείμενο πολλές φορές ευρείας συζήτησης μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών μετά από κύμα διαμαρτυρίας των καταναλωτών φαίνεται πως με κάποιο τρόπο θα περιοριστεί. Δίπλα στις τράπεζες όμως μπαίνουν και οι ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και οι χρηματιστηριακές σε περίπτωση που οι υπηρεσίες τους δεν έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Έτσι η σαφής απεικόνιση του τι αγοράζεις και σε ποια τιμή το αγοράζεις με σημαντική ευθύνη και του συμβούλου, φαίνεται να κλείνει το δρόμο στην παραπλάνηση των μικροεπενδυτών και γενικότερα των μικρών πελατών η οποία γέννησε χρόνιους δικαστικούς αγώνες για θέματα όπως δάνεια σε ξένο νόμισμα ή επενδυτικές πυραμίδες.

Όπως αναφέρει το διεθνές πρακτορείο Reuters, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε σχέδιά της χθες για μείωση του ποσού που πληρώνουν οι μικροεπενδυτές (σ.σ. και οι καταναλωτές) στις τράπεζες αλλά και στις ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα για να ενθαρρύνει με τον τρόπο αυτόν τις επενδύσεις και την αποταμίευση και να κάνει την κεφαλαιαγορά της βαθύτερη και πιο αποτελεσματική.

Το πακέτο επενδύσεων λιανικής θα περιβάλλεται από πιο σκληρούς νόμους Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης στις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρίες να επιβάλουν προμήθειες στις πωλήσεις των προϊόντων από ενδιάμεσους οι οποίοι δεν προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα μέτρα και οι στόχοι
Η Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων για τις επενδύσεις λιανικής θέτοντας τα συμφέροντα των καταναλωτών στο επίκεντρο.

Στόχος είναι να ενδυναμωθούν οι ιδιώτες επενδυτές (δηλαδή οι μη επαγγελματίες «καταναλωτές» επενδυτές) να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις που ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, διασφαλίζοντας ότι αντιμετωπίζονται δίκαια και ότι τους προσφέρεται επαρκής προστασία. Αυτό θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση των ιδιωτών επενδυτών ώστε να επενδύουν με ασφάλεια στο μέλλον τους και να αξιοποιούν πλήρως την Ένωση Κεφαλαιαγορών της Ε.Ε..

Ένας από τους τρεις βασικούς στόχους της Επιτροπής στο σχέδιο δράσης του 2020 για την Ένωση Κεφαλαιαγορών ήταν η εδραίωση της Ε.Ε. ως ακόμη πιο ασφαλούς τόπου για ιδιωτικές επενδύσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η τόνωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών αποτελεί επίσης βασικό μέσο για τη διοχέτευση ιδιωτικής χρηματοδότησης στην οικονομία και για τη χρηματοδότηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει φιλόδοξα και ευρείας κλίμακας μέτρα με τους ακόλουθους στόχους:

Βελτίωση του τρόπου με τον οποίο παρέχονται στους ιδιώτες επενδυτές πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με πιο ουσιαστικούς και τυποποιημένους τρόπους.
Αύξηση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας του κόστους, με την υποχρεωτική χρήση τυποποιημένης παρουσίασης και ορολογίας σχετικά με το κόστος.
Διασφάλιση ότι όλοι οι ιδιώτες πελάτες λαμβάνουν τουλάχιστον ετησίως σαφή εικόνα των επενδυτικών επιδόσεων του χαρτοφυλακίου τους·
Αντιμετώπιση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων στη διανομή επενδυτικών προϊόντων με την απαγόρευση των αντιπαροχών για τις πωλήσεις που περιορίζονται στην εκτέλεση εντολής του πελάτη (δηλαδή όταν δεν παρέχονται συμβουλές) και διασφάλιση ότι οι χρηματοοικονομικές συμβουλές ευθυγραμμίζονται με τα βέλτιστα συμφέροντα των μικροεπενδυτών.
Προστασία των ιδιωτών επενδυτών από παραπλανητικό μάρκετινγκ με διάταξη που ορίζει ότι οι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές (δηλαδή οι σύμβουλοι) είναι πλήρως υπεύθυνοι για τη χρήση (και την κατάχρηση) των διαφημιστικών τους ανακοινώσεων.
Διατήρηση υψηλών προτύπων επαγγελματικών προσόντων για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους.
Ενδυνάμωση των καταναλωτών ώστε να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σε χρηματοοικονομικά θέματα, με την ενθάρρυνση των κρατών μελών να θέτουν σε εφαρμογή εθνικά μέτρα υπέρ του χρηματοοικονομικού γραμματισμού των πολιτών.
Μείωση του διοικητικού φόρτου και βελτίωση της προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών για εξειδικευμένους ιδιώτες επενδυτές
Ενίσχυση της εποπτικής συνεργασίας ώστε να καταστεί ευκολότερο για τις εθνικές αρμόδιες αρχές και τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να διασφαλίζουν την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων.
Η δέσμη μέτρων έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής και αφορά το σύνολο της επενδυτικής διαδρομής του καταναλωτή. Αποτελείται από μια τροποποιητική οδηγία, η οποία αναθεωρεί τους ισχύοντες κανόνες που ορίζονται στην οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II), την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD), την οδηγία για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), την οδηγία για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΔΟΕΕ) και την οδηγία σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), καθώς και έναν τροποποιητικό κανονισμό, ο οποίος αναθεωρεί τον κανονισμό για τα συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP).

ναυτεμπορική

Ακολουθήστε το seleo.gr στο Facebook και στο Twitter

 
Διαβάστε Ακόμα