Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΚοινωνίαΟικονομίαΑΑΔΕ: Σκέψεις για «πάγωμα» των προστίμων του myDATA μετά από πίεση της...

ΑΑΔΕ: Σκέψεις για «πάγωμα» των προστίμων του myDATA μετά από πίεση της αγοράς

Αυξάνονται διαρκώς τα αίτημα φορέων και επιχειρήσεων που ζητούν παράταση στο χρονοδιάγραμμα αποστολής των στοιχείων από τις λιανικές πωλήσεις μέσω του myDATA, καθώς 31 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία και έρχονται βαριές «καμπάνες» από την ΑΑΔΕ.

Προς ώρας το θέμα επανεξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο, καθώς φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος της αγοράς είναι ανέτοιμο να λειτουργήσει με το νέο σύστημα.

Τα αιτήματα που φτάνουν στο υπουργείο Οικονομικών είναι δεκάδες, ενώ η ΓΣΕΒΕΕ σε σχετική της επιστολή σημειώνει ότι υπάρχουν ψηφιακά και τεχνικά προβλήματα, γεγονός που δεν επιτρέπει να εφαρμοστεί το σύστημα.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ:

Υπάρχουν σοβαρές δυσλειτουργίες κατά την υποδοχή των δεδομένων των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)

Δεν διαλειτουργεί πλήρως με το myDATA, ιδιαίτερα ως προς το σκέλος της ενημέρωσης των επιχειρήσεων.

Δεν έχουν καθοριστεί καθόλου εναλλακτικές διαδικασίες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων για περιπτώσεις όπως η απώλεια σύνδεσης στο διαδίκτυο ή ενδεχόμενης βλάβης ή δυσλειτουργία των Φ.Η.Μ.

Τα πρόστιμα

Με βάση τα σημερινά δεδομένα οι επιχειρήσεις που δεν διαβάζουν τα δεδομένα των αποδείξεων στην ΑΑΔΕ απαλλάσσονται από κυρώσεις αλλά από τις 31 Οκτωβρίου 2022 ενεργοποιούνται οι ακόλουθες:

α) Σε περίπτωση που τα στοιχεία που δεν μεταβιβάστηκαν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., το πρόστιμο που θα επιβληθεί θα είναι ίσο με το 50% επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

β) Σε περίπτωση που τα στοιχεία που δεν μεταβιβάστηκαν στο myDATA δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.

Επίσης στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε:

(α) η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή ανεξαρτήτως από τον αριθμό τους, η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ είτε

(β) η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.

Οι μερες που θα μπει λουκέτο στην επιχείρηση θα αυξηθούν εφόσον, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως της αξίας τους, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου.

Σε αυτή την περίπτωση θα ανασταλεί η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται για 96 ώρες.

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση παραβάσεων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται για 10 ημέρες.

Ακολουθήστε το seleo.gr στο Facebook και στο Twitter

,
Διαβάστε Ακόμα