Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΚοινωνίαΨηφιακό σχολείο και φροντιστήριο, υποστήριξη ακριτικών σχολείων στο νέο πολυνομοσχέδιο για την...

Ψηφιακό σχολείο και φροντιστήριο, υποστήριξη ακριτικών σχολείων στο νέο πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία

- Advertisement -
Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, 9 Ιουλίου, το νέο πολυνομοσχέδιο σχετικά με το ψηφιακό σχολείο και φροντιστήριο, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την υποστήριξη των σχολείων ακριτικών περιοχών, μεταξύ άλλων. Η διαβούλευση λήγει την ερχόμενη Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024, στις 08:00 π.μ.

Το νέο πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία, το οποίο βρίσκεται από χθες, 9 Ιουλίου, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, έχει τίτλο: «Ρυθμίσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος στις απομακρυσμένες περιοχές και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού». Αποτελείται από δύο Μέρη και χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι ότι διατρέχει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Το Μέρος Α ́ αφορά στα εξής:

στον ψηφιακό εκπαιδευτικό εκσυγχρονισμό με τη δημιουργία και ανάπτυξη ψηφιακής εκπαιδευτικής πύλης και τη λειτουργία ψηφιακού φροντιστηρίου, στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές της Α ́ τάξης του Λυκείου καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία αυτόνομων τάξεων Γυμνασίου σε απομακρυσμένες περιοχές, στις οποίες δεν πληρούνται τα κριτήρια για την ίδρυση Γυμνασίου για τη διευκόλυνση των μαθητών των απομακρυσμένων – ορεινών περιοχών στο γυμνάσιο και την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Περαιτέρω, επιδιώκεται η επίλυση πρακτικών ζητημάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e- PROFESSIONAL» στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ), καθώς και η διευθέτηση οργανωτικών και διοικητικών θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και η επίλυση ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας των νομικών προσώπων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου και η διεύρυνση των δυνατοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Ειδικότερα, σχετικά με την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, το Σχέδιο Νόμου προβλέπει τα εξής:

Σχετικά με την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, δημιουργείται κεντρική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «gov.gr».

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται με τη μορφή σύγχρονης ή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και λειτουργεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Η ψηφιακή εκπαίδευση, που παρέχεται με τη μορφή σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (ψηφιακό φροντιστήριο), αφορά στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και της Δ ́ τάξης του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.).

Με τη μορφή της ασύγχρονης εκπαίδευσης σε μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου, σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και σε μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης των ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., καθώς και της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της εκπαίδευσης, όπως περιγράφονται ανωτέρω, θα αποσπαστεί ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι εκπαιδευτικοί κινητροδοτούνται αφενός επειδή ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία, αφετέρου επειδή – εκτός των μονάδων μετάθεσης – τους δίνονται επιπλέον έξι μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.

Οι δε εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, λαμβάνουν για τη διδακτική υπηρεσία τους δύο μονάδες, ανά έτος. Η επιλογή των αποσπώμενων εκπαιδευτικών γίνεται με βάση συγκεκριμένα προσόντα, όπως η εμπειρία, η επιστημονική κατάρτιση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η
προσωπικότητά τους από την αρμόδια τριμελή επιτροπή.

Σε περίπτωση μη κάλυψης των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικόγια το ψηφιακό φροντιστήριο, δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης έως 40 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα.

Ο χρόνος πρόσληψής τους, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας ενώ τους αποδίδεται μοριοδότηση με ανώτατο όριο μοριοδότησης τις δέκα μονάδες.

Σχετικά με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το Σχέδιο Νόμου προβλέπει τα εξής:

Δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «gov.gr», με σκοπό τηv παροχή υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές του Λυκείου. Η εφαρμογή αναπτύσσεται και λειτουργεί στον «Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού»(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Δικαίωμα πρόσβασης στις ανωτέρω υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού έχουν οι μαθητές της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), με στόχο να διαπιστωθούν οι κλίσεις και δεξιότητές τους, οι οποίες είναι χρήσιμες, ώστε να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα θέματα της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Η πρόσβαση κάθε χρήστη διασφαλίζεται με τη χρήση ατομικών κωδικών εισόδου μέσω αυθεντικοποίησης των διαπιστευτηρίων, που διαθέτει στον κατάλογο μελών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.).

Η υπηρεσία ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού διενεργείται κάθε σχολικό έτος από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου και περιλαμβάνει δύο μέρη:

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη συμπλήρωση τυποποιημένου ερωτηματολογίου επαγγελματικού προσανατολισμού σε ψηφιακή μορφή. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ατομική συνεδρία, η οποία πραγματοποιείται διαδικτυακά, με σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, ο οποίος προβαίνει σε αξιολόγηση του ανωτέρω ερωτηματολογίου, διερεύνηση των ατομικών χαρακτηριστικών κάθε μαθητή με γνώμονα τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του και κατάρτιση εξατομικευμένου σχεδίου δράσης.

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή, δημιουργείται Μητρώο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Μ.Ε.Π.), στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (ορίζονται αναλυτικά στο σχέδιο νόμου).

Ο μαθητής – χρήστης επιλέγει από το Μ.Ε.Π. τον οικονομικό φορέα που αναλαμβάνει την υλοποίηση των υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, στον οποίο αποδίδεται απευθείας η οικονομική διευκόλυνση.

Το Μ.Ε.Π. αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Σημειώνεται, ότι τηρείται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων. Σχετικά με τη λειτουργία αυτόνομων τάξεων Γυμνασίου σε απομακρυσμένες – ορεινές περιοχές, το Σχέδιο Νόμου ορίζει τα εξής:

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται, σε απομακρυσμένες – ορεινές περιοχές, όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης Γυμνασίου, να λειτουργεί αυτόνομη τάξη, η οποία υπάγεται στο πλησιέστερο προς αυτό Γυμνάσιο.

Στην αυτόνομη τάξη του Γυμνασίου τοποθετούνται τουλάχιστον τρεις εκπαιδευτικοί από τους κλάδους/τις ειδικότητες ΠΕ02 (Φιλόλογοι), ΠΕ03 (Μαθηματικοί), ΠΕ04 (Φυσικοί) και ΠΕ86 (Πληροφορικής), οι οποίοι διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος. Οι ίδιοι ασκούν και τις διοικητικές εργασίες λειτουργίας της αυτόνομης τάξης.

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων, που διδάσκουν στο νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό στην απομακρυσμένη – ορεινή περιοχή, όπου λειτουργεί η αυτόνομη τάξη, δύνανται να συμπληρώνουν ωράριο στις σχολικές μονάδες της τάξης του Γυμνασίου, ύστερα από απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο χρόνος διδασκαλίας των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου στη βαθμίδα εκπαίδευσης, που ανήκει ο εκπαιδευτικός.
Δύναται, επίσης, να προβλέπεται συμπληρωματική διδασκαλία, μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς του πλησιέστερου Γυμνασίου, στο οποίο υπάγεται η αυτόνομη τάξη, για τα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος, που δεν δύνανται να διδαχθούν από τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς.

Ωστόσο, η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές, οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία στο Γυμνάσιο, στο οποίο υπάγεται η αυτόνομη τάξη, και σε μαθητές της αυτόνομης τάξης, οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως, δεν επιτρέπεται. Σχετικά με τα αρμόδια όργανα για τη διαχείριση των αναφορών και περιστατικών ενδοσχολικής βίας και
εκφοβισμού, το Σχέδιο Νόμου ορίζει τα εξής:

Αποδέκτες των αναφορών για περιστατικά εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι τετραμελείς ομάδες δράσης, οι οποίες αναπτύσσουν, με τη συμμετοχή κυρίως ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, δράσεις υποστηρικτικές και επιμορφωτικές, ενώ ασκούν εποπτεία σχετικά με τον χειρισμό των υποθέσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Οι συγκεκριμένες ομάδες παρακολουθούν, επιβλέπουν και συνεπικουρούν τις σχολικές μονάδες στον χειρισμό των σχετικών κρίσεων, ιδιαίτερα σε σοβαρά περιστατικά που έχουν αντίκτυπο στη σχολική καιστην κοινωνική ζωή. Επιλαμβάνονται, ιδίως, ανπαρατηρείται καθυστέρηση στον χειρισμό και την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών ενδοσχολικής βίας ή σημειώνεται αδυναμία επίλυσης του περιστατικού, στο οποίο αναφέρεται η καταγγελία.

Τόσο οι αποδέκτες-υπεύθυνοι υποδοχείς αναφορών στα σχολεία, όσο και οι τετραμελείς ομάδες δράσης, που προαναφέρθηκαν, είναι δυνατόν να συνεπικουρούνται σχετικά με ειδικά επιστημονικά θέματα και κατευθύνσεις από Ειδικούς Συμβούλους.

Σε επόμενα άρθρα του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου, προστίθενται – μεταξύ άλλων – διατάξεις σχετικά με την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία καθώς και την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Σχετικά με το διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Σχετικά με τη δημιουργία Μητρώου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ, το οποίο θα τηρείται σε ψηφιακή πλατφόρμα και θα περιλαμβάνει τα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης που δύναται να υλοποιεί το Ι.Ε.Π., το διδακτικό προσωπικό των επιμορφώσεων, το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και κάθε άλλη βάση δεδομένων, που σχετίζεται με το αντικείμενο της επιμόρφωσης. Παράλληλα, με τη σύσταση στο Ι.Ε.Π. Επιτροπής Πιστοποίησης Επιμόρφωσης (Ε.Π.Ε.), η οποία χορηγεί πιστοποίηση σε επιμορφωτικά προγράμματα εκπαιδευτικών.

Σχετικά με την αποστολή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης ως προς τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο Μέρος Β ́ του Σχεδίου Νόμου ρυθμίζονται ζητήματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως η εναρμόνιση των αθλητικών ομοσπονδιών με τις επιταγές των αρχών της χρηστής διοίκησης και η
επιτάχυνση της αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών με σκοπό όλοι οι αθλητές, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, να αποκτούν πρόσβαση στον αθλητικό ψηφιακό χάρτη.

protothema.gr
- Advertisement -

Ακολουθήστε το seleo.gr στο Facebook και στο Twitter

 

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Χορηγός Επικοινωνίας 

Διαβάστε Ακόμα