Αρχική Κοινωνία ΟΑΕΔ: Πως θα ανανεώσετε την κάρτα ανεργίας

ΟΑΕΔ: Πως θα ανανεώσετε την κάρτα ανεργίας

Στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας 15 – 74 ετών, το οποίο: α) δεν ασκεί ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα β) είναι ικανό για εργασία και παράλληλα διαθέσιμο στην αγορά εργασίας και γ) αναζητά ενεργά απασχόληση.

Πως γίνεται η ανανέωση της κάρτας ανεργίας

Το δελτίο ανεργίας ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση, οπότε πρέπει να ανανεωθεί εκ νέου. Στην περίπτωση των ΑμεΑ, το δελτίο ανεργίας ισχύει έως και τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της ισχύος του παραστατικού αναπηρίας που προσκομίσθηκε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από 1/7/2021 το διάστημα ανανέωσης του Δελτίου ανεργίας τροποποιείται. Η δυνατότητα ανανέωσης θα ξεκινάει 20 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του Δελτίου ανεργίας και θα διαρκεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος το δελτίο ανεργίας διαγράφεται αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, οι πολίτες μπορούν να προβούν στην έκδοση νέου δελτίου ανεργίας.

Για την ομαλή μετάβαση στο νέο διάστημα ανανέωσης, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2021 θα ισχύσει επιπλέον διάστημα ανανέωσης 5 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη του δελτίου ανεργίας.

Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται αποκλειστικά με τους ακόλουθους τρόπους:

Ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet, μέσω:
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (e-services)
της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablets OAEDapp
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): Μπορείτε να απευθυνθείτε σε ΚΕΠ, επιδεικνύοντας ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο)

Όσον αφορά στους δικαιούχους επιδότησης τακτικής ανεργίας, το δελτίο ανεργίας παραμένει σε ισχύ για τρεις (3) μήνες ύστερα από τη λήξη της επιδότησης, οπότε πρέπει να ανανεωθεί (εφόσον διενεργούνται έγκαιρα οι απαιτούμενες δηλώσεις παρουσίας κατά τη διάρκεια της επιδότησης). Έκτακτες παρατάσεις της επιδότησης, δεν μεταβάλλουν την ημερομηνία λήξης του δελτίου ανεργίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας δικαιούνται τα παρακάτω:

Μοριοδότηση στις Προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ
Μοριοδότηση σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα
Δυνατότητα Συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές (Απασχόληση, Κατάρτιση, Συμβουλευτική)
Δυνατότητα Συμμετοχής σε Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας (Κοινωνικός Τουρισμός, Κατασκηνωτικό). [Το δικαίωμα αυτό χάνεται στην περίπτωση που οι άνεργοι απολέσουν την ιδιότητα του ανέργου σε χρόνο που δεν τους επιτρέπει να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά ως εργαζόμενοι]
Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε Ανέργους Ηλικίας μέχρι 29 ετών
Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Ανέργους Ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών
Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Μακροχρονίους Ανέργους, 55 ετών και άνω
Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων για Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος λόγω γήρατος
Ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ
Μειώσεις ή Απαλλαγές από τη φορολογική αρχή (ΕΝΦΙΑ κ.λπ.).
Ένταξη σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν σε δάνεια, οφειλές κ.λπ. (Νόμος Κατσέλη).
Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Δυνατότητα Συμμετοχής σε προσφορές επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα
Ωφελούμενοι διαφόρων παροχών (π.χ. επίδομα θέρμανσης).
Δυνητικοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Πιθανά οφέλη από παροχές Δήμων (π.χ. δημοτικά κολυμβητήρια, δημοτικά θέατρα).
Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία

- Advertisement -

Must Read