Θα σε κάνω Μαγείρισσα

Ρύζι μπασμάτι

Συν­ταγή μαγει­ρι­κής για ρύζι μπα­σμάτι, ιδα­νικό για νηστεία Κου­ζίνα: Ελλη­νική Είδος: Συνο­δευ­τικό Μερί­δες: 4   Χρό­νος προ­ε­τοι­μα­σίας:  10 Λεπτά Χρό­νος μαγει­ρέ­μα­τος:  30 Λεπτά Συνο­λι­κός χρό­νος:  40…

Τιραμισού αλα Ελληνικά

Μια Ελλη­νική παραλ­λαγή του κλα­σι­κού τιρα­μι­σού, εύκολη και πεντανόστιμη Κου­ζίνα: Ελλη­νική Είδος: Επι­δόρ­πιο Μερί­δες: 6   Θα χρεια­στούμε 3 αυγά (χωρί­ζουμε τα ασπρά­δια…