Ακόμη και όταν καταφέρνουν να πάρουν τον ρόλο του αφεντικού στις ταινίες,