Υγεία

Χωρίς πετρέλαιο πολλές μονάδες υγείας

Χωρίς πετρέλαιο είναι πολλά νοσοκομεία αλλά και Κέντρα Υγείας της χώρας με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν αιρκοντίσιον…