Υγεία

Κίνδυνος εγκαύματος από Laptop

Πολλοί είναι αυτοί που περνάνε αρκετή ώρα με ένα laptop στα πόδια τους. Η παρατεταμένη όμως χρήση του laptop πάνω…

Καλοκαίρι και Τροφοδηλητηριάσεις

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, κυρίως λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, που βοηθά τη γρήγορη αλλοίωση των τροφίμων, υπάρχει…

Θερίζουν στις παραλίες τα ποτά-μπόμπες!!!

Στο υπόγειο του κτιρίου ιδιοκτησίας ομογενούς στην περιοχή Αχαρνών βρέθηκαν πρόσφατα από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς τρεις μεταλλικές δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας…