Πότε απαιτείται απονεύρωση σε ένα δόντι

Πότε απαιτείται απονεύρωση σε ένα δόντι

Απονεύρωση ή ενδοδοντική θεραπεία είναι η θεραπεία, η οποία είναι αναγκαία να πραγματοποιηθεί από τον ειδικό οδοντίατρο που ονομάζεται ενδοδοντολόγος όταν ο πολφός (νεύρο) του δοντιού παρουσιάζει φλεγμονή. Δύο είναι οι κύριες αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση του πολφού:

βαθιά τερηδόνα ή βαθιά κατάγματα δοντιών που εκτείνονται ως το νεύρο του δοντιού. Όταν μία τερηδονική κοιλότητα αφεθεί χωρίς θεραπεία τότε τα μικρόβια σιγά – σιγά διαπερνούν το σμάλτο του δοντιού και την οδοντίνη και φθάνουν στο κέντρο του δοντιού, όπου βρίσκεται ο πολφός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο πολφός του δοντιού να μολυνθεί και να παρουσιάσει φλεγμονή, οπότε η μοναδική θεραπευτική λύση είναι η απονεύρωση δοντιού. Στην περίπτωση του κατάγματος μπορεί να προκληθεί άμεση έκθεση του πολφού στο στόμα, οπότε και πάλι το νεύρο του δοντιού μολύνεται. Εκτός όμως από τις δύο προαναφερθέντες αιτίες, οι οδοντίατροι χρειάζεται να προβούν στην απονεύρωση ενός δοντιού και για τους παρακάτω λόγους:

  • Παλιά σφραγίσματα που έχουν επανατερηδονιστεί και η τερηδόνα φθάνει στο ύψος του πολφού.

  • Δόντια με περιοδοντικά προβλήματα, τα οποία για να θεραπευτούν απαιτείται ο συνδυασμός περιοδοντικής (βαθύς καθαρισμός των ούλων) και ενδοδοντικής (απονεύρωση δοντιού) θεραπείας.

  • Δόντια που παρουσιάζουν ευαισθησίες π.χ. δόντια με κατάγματα αδαμαντίνης, με έντονες αποτριβές κ.α.

Όταν ένα δόντι χρειάζεται απονεύρωση γίνεται συνήθως αντιληπτό από τον ασθενή καθώς τα συμπτώματα είναι έκδηλα. Σίγουρα ο πόνος δεν ξεκινά ξαφνικά χωρίς το δόντι να δώσει κάποια προειδοποίηση στον ασθενή. Στα πρώιμα στάδια το δόντι εκδηλώνει μία ευαισθησία, η οποία αν ο ασθενής δεν της δώσει ιδιαίτερη σημασία και δεν επισκεφτεί τον οδοντίατρο για να την αντιμετωπίσει γίνεται σιγά – σιγά εντονότερη. Τα συμπτώματα πλέον συνοδεύονται από έντονο πόνο, ο οποίος επιμένει και δε σταματά σύντομα. Όταν για παράδειγμα ο ασθενής φάει κάτι και το δόντι συνεχίζει να πονά μετά από το μάσημα της μπουκιάς, τότε είναι πιθανό η τερηδόνα να εκτείνεται ως το νεύρο του δοντιού. Σε πιο προχωρημένα στάδια μπορεί να παρατηρηθεί πρήξιμο στην περιοχή του φλεγμαίνοντος δοντιού, εκροή πύου ή ακόμη και αποχρωματισμός δοντιού.

Όσον αφορά τη διαδικασία της απονεύρωσης δοντιού,οι οδοντίατροι εφόσον έχουν αναισθητοποιήσει προηγουμένως το δόντι αφαιρούν τον πολφό (νεύρο του δοντιού), τα νεκρά κύτταρα και τα μικρόβια από το εσωτερικό του δοντιού. Στη συνέχεια τοποθετούν κάποιο ειδικό φάρμακο μέσα στις ρίζες του δοντιού και το δόντι σφραγίζεται προσωρινά μέχρι την επόμενη συνεδρία. Η απονεύρωση δοντιού απαιτεί 2-3 επισκέψεις στον οδοντίατρο, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και τη φλεγμονή του δοντιού. Στην τελευταία συνεδρία οι οδοντίατροι σφραγίζουν τις ρίζες του δοντιού με ένα ειδικό εμφρακτικό υλικό και σε επόμενη συνεδρία εφόσον το δόντι παραμένει ασυμπτωματικό ακολουθεί η μόνιμη αποκατάσταση του δοντιού με λευκό σφράγισμα ρητίνης ή με στεφάνη δοντιού.

Στην ουσία η απονεύρωση δοντιού είναι η τελευταία λύση επιλογής που διαθέτουν οι ενδοδοντολόγοι προκειμένου να σώσει ένα δόντι και να το διατηρήσει στο στόμα του ασθενή.