Ένα ακόμη πρόβλημα ασφαλείας εντοπίστηκε στην εφαρμογή του Facebook