Την απόφαση της αλλαγής της ονομασίας τόσο της εφαρμογής του Instagram