Αυτό που αλλάζει είναι η μονάδα μέτρησης του κιλού -και άλλων τεσσάρων βασικών μονάδων του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων (SI).

Τον περασμένο Νοέμβριο, αντιπρόσωποι από τα 60 κράτη μέλη του Διεθνούς Γραφείου Μέτρων και Σταθμών (ΒΙΡΜ), μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, συμφώνησαν στην αναθεώρηση του κιλού (μονάδα μέτρησης της μάζας), του αμπέρ (μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος), του κέλβιν (μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας) και του γραμμομορίου (μονάδα μέτρησης για την ποσότητα ύλης ενός σώματος)- έτσι ώστε να ορίζονται πλέον έμμεσα, με όρους κάποιας φυσικής σταθεράς.