Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πραγματοποιηθούν οι μαθητικές και οι στρατιωτικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, καθώς θα