συντάξεις χηρείας - seleo.gr

Αλλαγές στις συντάξεις χηρείας Κατηγορία Οικονομία

Αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ Α 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τη φορολογική διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις»,

Μεγάλη απάτη με τις συντάξεις χηρείας καταγγέλλουν οι συνταξιούχοι Κατηγορία Κοινωνία

Μεγάλη απάτη με τις συντάξεις χηρείας καταγγέλλουν οι συνταξιούχοι

Με λάθη και παρανομίες ληστεύουν τις χήρες, τους χήρους και τα ορφανά τέκνα, με τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων πριν τις 12/5/2016, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ).