εξετάσεις - seleo.gr

Δωρεάν εξετάσεις για παιδιά στη Θεσσαλονίκη Κατηγορία Θεσσαλονίκη

Δωρεάν εξετάσεις για παιδιά στη Θεσσαλονίκη

Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα δημόσιας υγείας, το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιεί

Δωρέαν εξετάσεις στον Δήμο Ωραιοκάστρου Κατηγορία Θεσσαλονίκη

Δωρέαν εξετάσεις στον Δήμο Ωραιοκάστρου

Στα πλαίσια της προαγωγής της υγείας των κατοίκων του δήμουη αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Νέας και Γενιάς σ εσυνεργασία με το Κέντρο Υγείας Διαβατών και υπό την αιγίδα και τη συνεργασία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, διοργανώνει εξετάσεις ελέγχου της πνευμονικής λειτουργίας με δωρεάν σπειρομέτρηση και εκτίμησητων αποτελεσμάτων από ιατρό ειδικό πνευμονολόγο.

Δωρεάν εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη Κατηγορία Θεσσαλονίκη

Δωρεάν εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη

Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για καταρράκτη σε άτομα άνω των 55 ετών και σπιρομετρήσεις για καπνιστές ή πρώην καπνιστές ή άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, άνω των 40 ετών, διενεργεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης.