δήμος Δέλτα - seleo.gr

20 θέσεις εργασίας στο δήμο Δέλτα

Ο Δήμος Δέλτα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό - τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού ΕΙΚΟΣΙ (20) ατόμων για τον μήνα Ιούλιο, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.