έρευνα - seleo.gr

Έρευνα: Πόσα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά - Πού δαπανούν τα χρήματά τους

Η δεκαετής οικονομική κρίση διατηρεί το αποτύπωμά της στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας αλλά κυρίως στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται στο κατώφλι σοβαρών κοινωνικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων (υπερχρέωση και φτώχεια), όπως προκύπτει μεταξύ άλλων από τα στοιχεία της έρευνας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων ( ΙΜΕ -ΓΣΕΒΕΕ) "Eισόδημα δαπάνες νοικοκυριών ".