Η επαφή για δύο ώρες (120 λεπτά) την εβδομάδα με τη φύση,