Χαλκιδική - seleo.gr

Πρότυπη ανάπλαση για την πλατεία της Ολυμπιάδας Κατηγορία Χαλκιδική

Πρότυπη ανάπλαση για την πλατεία της Ολυμπιάδας

Την πλήρη ανακατασκευή της πλατείας Ολυμπιάδας δρομολογεί ο Δήμος Αριστοτέλη, με χρηματοδότηση από το Leader Αλιείας που αποσκοπεί στην υποστήριξη παρεμβάσεων σε παράκτιους οικισμούς με πληθυσμό δραστηριοποιούμενο στην αλιεία.