Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς - seleo.gr

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική Κατηγορία Θεσσαλονίκη

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη, σήμερα θα δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για πυρκαγιά σε περιοχές που αντιστοιχούν σε έκταση μεγαλύτερη της μισής Ελλάδας.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική Κατηγορία Θεσσαλονίκη

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών , προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα