Σαμοθράκη - seleo.gr

Απαγορεύεται η ελεύθερη κατασκήνωση στη Σαμοθράκη Κατηγορία Κοινωνία

Απαγορεύεται η ελεύθερη κατασκήνωση στη Σαμοθράκη

Απαγορεύεται η ελεύθερη κατασκήνωση και η εγκατάσταση σκηνών και τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, δάση, παράλιες ,κοινοχρήστους χώρους κτλ., στη Σαμοθράκη ενώ επιτρέπεται μόνο εντός κάμπινγκ .