ΠΚΜ - seleo.gr

Η ΠΚΜ διερευνά τις τάσεις του μέλλοντος μέσω του "Horizon Scanning" Κατηγορία Θεσσαλονίκη

Η ΠΚΜ διερευνά τις τάσεις του μέλλοντος μέσω του "Horizon Scanning"

Ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο, την πλατφόρμα τάσεων Horizon Scanning, αναπτύσσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με σκοπό τη διερεύνηση του περιβάλλοντος και των τάσεων του μέλλοντος στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας.