Κεντρική Μακεδονία - seleo.gr

Κεντρική Μακεδονία: Εργασίες σε οδικά τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου Κατηγορία Βόρεια Ελλάδα

Κεντρική Μακεδονία: Εργασίες σε οδικά τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου

Εργασίες διαγράμμισης του οδοστρώματος θα πραγματοποιηθούν σε οδικά τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας