Ευκαρπία - seleo.gr

Ψηφιακή πλατφόρμα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του εργοστασίου της ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία Κατηγορία Περιβάλλον

Ψηφιακή πλατφόρμα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του εργοστασίου της ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία

Μείωση των επιπέδων σκόνης κατά 97% και των εκπομπών NOx (οξειδίων του αζώτου) κατά 71%, σε σχέση με το 2000, καταγραφόταν στο τέλος του 2019 στον περιστροφικό κλίβανο του εργοστασίου της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει η εταιρεία, με αφορμή τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις αέριες εκπομπές.