Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - seleo.gr

Σύσκεψη για την ασφάλεια από τις πυρκαγιές συγκαλεί ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Κατηγορία Θεσσαλονίκη

Σύσκεψη για την ασφάλεια από τις πυρκαγιές συγκαλεί ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Σε σύσκεψη καλεί ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκεμένου να κινήσουν άμεσα σε τοπικό επίπεδο μια εκστρατεία κινητοποίησης