ΕΡΤ - seleo.gr

Αλλάζει λογότυπα η ΕΡΤ Κατηγορία ΜΜΕ

Αλλάζει λογότυπα η ΕΡΤ

Η εταιρεία Design Park αναλαμβάνει τον επανασχεδιασμό των λογοτύπων της ΕΡΤ, με συνολικό κόστος 52.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.