ΑΕΙ - seleo.gr

Εξακόσιες θέσεις για τους διοικητικούς υπαλλήλους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για την Προκήρυξη των 600 θέσεων σε 15 Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για την κινητικότητα των 1036 διοικητικών υπαλλήλων 8 Πανεπιστημίων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα.