Administrator

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

H SELEO I.K.E. μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.seleo.gr (στο εξής «seleo.gr»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά πριν προβούν σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων/ υπηρεσιών του. Η περιήγηση στο seleo.gr ή/ και η χρήση των υπηρεσιών συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων αυτών. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του seleo.gr. Η SELEO Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του seleo.gr (εκτός όσων υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά διακριτικά γνωρίσματα τρίτων) αποτελούν ιδιοκτησία της SELEO Ι.Κ.Ε. και διατίθενται στους επισκέπτες του seleo.gr αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ή αναπαραγωγή τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

Ο επισκέπτης του seleo.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του seleo.gr. Οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο seleo.gr απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του από τον επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του επισκέπτη. H SELEO Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο πρόσφορο μέσο κατά του επισκέπτη για την διακοπή της παραβίασης και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, μη αποκλειόμενης της διεκδίκησης αποζημίωσης από τον επισκέπτη για ενδεχόμενη πρόκληση ζημίας.

Η SELEO Ι.Κ.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο seleo.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Η SELEO Ι.Κ.Ε., χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του seleo.gr, ώστε το σύνολο του περιεχομένου του να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί στον επισκέπτη κατά την επίσκεψή του στο seleo.gr, από οποιοδήποτε αιτία και ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου ή μη διαθεσιμότητας.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο seleo.gr δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη. Ο επισκέπτης αξιολογεί το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχει το seleo.gr και δρα αυτοβούλως, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της SELEO Ι.Κ.Ε.

Η SELEO Ι.Κ.Ε. σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, και συνεπώς δεν ευθύνεται, την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του seleo.gr, ούτε ακόμη την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για την δικτυακή πύλη του seleo.gr, είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο του.

H SELEO Ι.Κ.Ε. δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων (websites) και σελίδων που ελέγχονται από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία επιλέγει να επισκεφθεί ο επισκέπτης μέσω σύνδεσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners) που φιλοξενούνται στο seleo.gr. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες. Η SELEO Ι.Κ.Ε. σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων και των σελίδων αυτών ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του seleo.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Η αποστολή του newsletter και τα περιεχόμενό του θα καθορίζονται κατά την κρίση της SELEO Ι.Κ.Ε., η οποία δεν εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο ή συχνότητα αποστολής του. Η SELEO Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή του newsletter οποτεδήποτε. Η εγγραφή του επισκέπτη για να λαμβάνει το newsletter δεν δημιουργεί καμία απολύτως αξίωσή του έναντι της SELEO Ι.Κ.Ε. είτε για τη λήψη του είτε από τη μη αποστολή του.

Σε κάθε περίπτωση το seleo.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών. Επιπλέον στην περίπτωση των δεσμών (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η SELEO Ι.Κ.Ε. δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του seleo.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, ερμηνεύoνται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ενώ διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της SELEO Ι.Κ.Ε. και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της παρούσας συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Ταυτότητα

Το seleo.gr δημιουργήθηκε το 2009 από μια ομάδα δημοσιογράφων της Θεσσαλονίκης, με στόχο να καλύψει το κενό ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Τα επόμενα χρόνια, μετά και τη συρρίκνωση των ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης, η ανάγκη για ένα αντικειμενικό και μαχητικό μέσο έγινε επιτακτική και το seleo.gr κατέκτησε γρήγορα την εμπιστοσύνη εκατοντάδων χιλιάδων χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι το επιλέγουν καθημερινά για την ενημέρωση τους.

Στόχος του seleo.gr είναι η άμεση και έγκυρη ενημέρωση για τα ζητήματα που απασχολούν το σύνολο των πολιτών, τηρώντας τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Παρακολουθεί και καταγράφει τον παλμό της κοινωνίας. Συμμετέχει ενεργά στα μεγάλα γεγονότα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ αναδεικνύει δράσεις και πρωτοβουλίες φορέων, κοινωνικών ομάδων και οργανώσεων.  

Το seleo.gr εξελίσσεται διαρκώς παρακολουθώντας και ενσωματώνοντας όλες τις νέες πρακτικές σε δημοσιογραφηκό και τεχνολογικό επίπεδο. Μέσα από τους λογαριασμούς που διατηρεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία του διαδικτύου, στοχεύει στην ανάπτυξη της καινοτομίας του, αλλά και της διαδραστικής σχέσης με το κοινό.

Το seleo.gr αποτελεί δικτυακό τόπο της SELEO Ι.Κ.Ε. (Παραγωγή Επιγραμμικών on line Περιοδικών Κάθε Είδους) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.


 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 - ΛΟ.Γ.Ε 2013-2014  
   
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS