Τη στιγμή που και η Ελλάδα κινείται στους... ρυθμούς του κορωνοϊού,