Δωρεάν πιστοποιητικό  στον Τομέα του Τουρισμού από το πρόγραμμα TRANS-EDU-NET

Δωρεάν πιστοποιητικό στον Τομέα του Τουρισμού από το πρόγραμμα TRANS-EDU-NET

Το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του προγράμματος TRANS-EDU-NET

που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο 2020. Κάνετε την εγγραφή σας στο https://trans-edu.net/ και λάβετε δωρεάν πιστοποιητικό σε ένα master class. Αμέσως μετά σας δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχετε ΔΩΡΕΑΝ στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του προγράμματος!

Η διαδικασία απόκτησης του πιστοποιητικού είναι απλή, εύκολη και γρήγορη:

  • Βήμα 1: Κάνετε log in στην πλατφόρμα του έργου TRANS-EDU-NET (https://trans-edu.net/).
  • Βήμα 2: Επιλέγετε την αγγλική γλώσσα.
  • Βήμα 3: Επιλέγετε το μάθημα που σας ενδιαφέρει.
  • Βήμα 4: Πραγματοποιείτε την εγγραφή σας στο master class, το οποίο αποτελείται από ενότητες (modules).
  • Βήμα 5: Στην τελευταία ενότητα (module) έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε εξέταση για τη λήψη του πιστοποιητικού.
  • Βήμα 6: Θα λάβετε το πιστοποιητικό σας κλικάροντας στο link “Certificate Master Class”, το αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας και είστε έτοιμοι!

Το διαπεριφερειακό ερευνητικό έργο “Transnational Educational Network for Young People – New Technologies and Entrepreneurial Thinking in the Tourism Industry”, με ακρώνυμο TRANS-EDU-NET, BMP1/1.3/2290/2017 και κωδικό MIS 501742 χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V-B Balkan - Mediterranean 2014-2020.

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών